Kártyaprogram - Törzsvásárlói kártya szabályzat

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Érvényes: 2010. augusztus 1-től

TARTALOM

1. A Törzsvásárlói kártya
2. Kártya igénylés, a kártya kibocsátása
3. Kártya pótlása
4. Kedvezmények
5. A kártya letiltása
6. Pontok gyűjtése és beváltása
7. Pontok törlése, visszavonása
8. A kártyabirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme
9. Felelősség
10. Reklamáció-ügyintézés
11. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése
12. A program módosítása és befejezés
13. Egyéb rendelkezések1. A Törzsvásárlói kártya

A Törzsvásárlói Kártya alapvetően egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben kizárólag a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelő szakmai felhasználók vehetnek részt (a továbbiakban: Partnerek), akik a törzsvásárlói hűségpontok révén minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak.

A Szendrei Kft. lehetővé teszi a szakmai felhasználók és a szakmát jelenleg tanulók számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban és Törzsvásárlói Kártyához (a továbbiakban: kártya) jussanak.

Ezen kártya segítségével a kártyabirtokosok egyrészt Törzsvásárlói Pontokat gyűjthetnek, másrészt pontokat válthatnak be, mely pontok beváltása ellenében árukhoz juthatnak hozzá. A jelen szabályzat tekintetében szakmai felhasználónak minősül: Szakképzetséggel rendelkező Fodrász, Kozmetikus, Kéz és Lábápoló, Műkörömépítő, Masszőr.

A jelen szabályzat tekintetében tanulónak számít, aki érvényes iskolalátogatási igazolással igazolni tudja tanulmányainak idejét (kezdete és vége), valamint tanult szakmáját.

2. Kártya igénylés, a kártya kibocsátása

2.1. A Kártyaigénylő Lap (a továbbiakban: Kártyaigénylő Lap) kitöltésével, aláírásával és a Szendrei Kft.-hoz való eljuttatásával kérhetik. A Kártyaigénylő Lapokat a Kft. üzleteiben lehet igényelni; annak aláírása kifejezi azt is, hogy a Kártyaigénylő Lapon szereplő adatkezelési hozzájárulást az igénylő önkéntesen, előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában megadta. A legyártott és az ügyfél részére megszemélyesített kártya átvételének idejétől és helyéről a Kft. értesítést küld. Az igénylő lap leadásakor a szakmai végzettséget igazolni kell (bizonyítvány, oklevél stb.), a vállalkozói engedélyt cég esetében cégkivonatot másolatban be kell csatolni.

2.2.Tanulóknak az igénylőlap leadásakor az iskola által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolni kell a tanult szakmát és a tanulmányok idejét (kezdete és vége). A tanulóknak kibocsátott kártya a tanulmányok befejezéséig érvényes.

2.2. A Szendrei Kft. a kártyaigénylést jogosult elutasítani, amennyiben a kártyaigénylő

  • a Kártyaigénylő Lapot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki, vagy
  • a Kártyaigénylő Lapot nem írta alá, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén a Kártyaigénylő Lapot a törvényes képviselőjével (szülő, gyám) nem íratta alá, vagy
  • nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel, adószámmal, vagy

Nem minősül szakmai felhasználónak.


2.3. A szerződéses jogviszony a kártyaigénylő és a Szendrei Kft között a kártya igénylő részéről történő átvételekor igényét, a bejelentésekor az írásbeli aláírását – különösen az adatkezeléssel kapcsolatos jognyilatkozat elfogadását, valamint azt a tényt, hogy az adatkezeléshez önkéntesen és előzetes megfelelő tájékoztatás birtokában járult hozzá – a vélelmezi minden olyan nyilatkozat vonatkozásában, amely a Kártyaigénylő Lapon egyébként szerepel.

2.4. A Szendrei Kft. nem ellenőrzi, hogy a Kártyaigénylő Lapon, vagy egyéb módon szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az ebből eredő esetleges visszaélések miatti igények a Szendrei Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

2.5. A törzsvásárlói kártyák arculatát az jellemzi, hogy egyik oldalán női fej-háttérrel Szendrei Fodrászcikk felirat látható, másik oldala pedig vonalkódozott és a jogosult aláírására szolgáló kialakított mező található. A kártya nyomtatott formában tartalmazza a jogosult nevét, felhasználó szakmaiságát (pl: fodrász.)

3. A kártya pótlása

3.1. A Szendrei Kft. az eredeti kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, meghibásodásakor, a kártya téves megszemélyesítésekor, a kártyán tárolt kártyabirtokosi törzsadatok megváltozásakor pótkártyát bocsát ki. A pótkártya-kibocsátás előfeltétele, hogy a kártyabirtokos a pótkártya igénylést, illetve annak okát a Szendrei Kft-vel közölje. A kártya pótlás díjköteles: 880,- Ft+Áfa.

3.2. Ha a pótkártya-kibocsátásra a kártya meghibásodása, megsérülése, vagy a kártyabirtokos egyes törzsadatainak megváltozása miatt kerül sor, a régi kártyát vissza kell küldeni a Szendrei Kft. részére.

3.3. A kártyajogosult a kártya elvesztését, megsemmisülését haladéktalanul köteles jelenteni annak az üzletnek, ahol a kártyát igényelte. A bejelentés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül és ha ebből eredően a Szendrei Kft-t kár éri, úgy azt áthárítja a mulasztó kártyajogosultra.

4. Kedvezmények

4.1. A Kártyával rendelkező szakmai felhasználók a 4.2. pontban feltüntet tevékenységi körhöz tartozó a Szendrei Kft. üzleteiben elkülönítetten tárolt és figyelem felhívással jelölt professzionális termékek után 10% kedvezményben részesülnek.

4.2. A kedvezménnyel érintett termékek tevékenységi köre: Fodrászcikk (Alfa Parf, Carin, Yellow, Kemon, Godwell, Londa, Wella, Revlon, Voila, L'oreál, Schwarzkopf, Ef-es, Remington,Oster, Moser, Alveola, Babyliss, Bázis, Beau-Line, Infyniti, Kallos, BES, Titánia, Stella, Silky, Yunsey) Kozmetika (Stella, Kallos, Ef-es, Alveola, Almil, Preffit, Titánia, Ardell, Nail Shop,Tessiltaglio, Casmara) Manikűr, Pedikűr, Műkörömépítés: (Crystal Nails, Perfekt Nails, Master Nails, Mystik Nails, Nail Shop, Diamond Nails, Duisberg, Titánia)

4.3. A kedvezmény az üzletekben meghirdetett akciós termékekre nem vonatkozik.

5. A kártya letiltása

5.1. Az elveszett, ellopott, megsemmisült kártyákat a Szendrei Kft. a kártyabirtokos telefonon történt bejelentésének, vagy írásos értesítésének kézhezvételét követően letiltja.

5.2. A letiltott törzsvásárlói kártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit a kártyabirtokos viseli.

6. Pontok gyűjtése és beváltása (2015.07.01-től)

6.1 A kártyabirtokosok a teljesített vásárlásaik után pontokat gyűjtenek. Minden 1.000,- Ft-ot meghaladó vásárlás után a kártyabirtokost egy pont illeti meg. Minden pont 10,- Ft-ot ér.

6.2. A kártyabirtokos a kapott bizonylat alapján tudja ellenőrizni a jóváírt, vagy levont pontok mennyiségét. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni.

6.3. A pontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén – az adott vásárlással kapcsolatos engedmény (kedvezmény) megszerzése érdekében – válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeni kifizetést teljesíteni tilos.

6.4. A pontok beváltása naptári negyedévenként a tárgynegyedévet követő 15 napon belül történik. A be nem váltott pontok a következő tárgynegyedévet követő 15 napon belüli beváltási időszakban válthatók be.

7. Pontok törlése, visszavonása

7.1. A Szendrei Kft-nek jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat nem szabályosan nyújtották vagy azokat a kártyabirtokos jogosulatlanul vagy visszaélés révén szerezte.

7.2. A Szendrei Kft. jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a kártyabirtokostól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett – a vásárlástól számított egy éven belül - visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a kártyabirtokos részére utólagosan jóváírni.

7.3. Amennyiben a kártyabirtokos általi vásárlások összege a naptári évben nem éri el az 50.000,- Ft-ot, úgy a Szendrei Kft. jogosult a törzsvásárlói kártyát visszavonni.

7.4. A tanulók részére kibocsátott kártya és az összegyűjtött pontok a tanulmányi jogviszony megszűnésekor visszavonásra kerül.

8. A kártyabirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

8.1. A Kártyaigénylő Lap kitöltésével és aláírásával (vagy a kártyaigénylés egyéb módon történő közlésével) a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira (törzsadataira), illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a Szendrei Kft. adatkezelést és feldolgozást hajtson végre.

8.2. A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési hozzájárulását a Szendrei Kft-hez. intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a kártyabirtokos az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi a pontok gyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Törzsvásárlói Programban való részvétel felmondását jelenti a kártyabirtokos részéről.

8.3. A kártyabirtokosok törzs- és ponttranzakciós adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett Szendrei Kft-nél kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag a Szendrei Kft. kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) harmadik személyek részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

8.4. A Szendrei Kft. a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Törzsvásárlói Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A törzsvásárlói kártya-szabályzat megszűnésétől számított 6 hónap elteltével a kártyabirtokosok adatait a Szendrei Kft. törli.

8.5. Szendrei Kft kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok (1992. évi LXIII. Törvény) rendelkezéseinek megfelelően minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A megadott adatok közül a név- és cím adatot kizárólag tájékozató levelek, vagy a törzsvásárlói kártyát érintő változások esetén használja fel a kártyabirtokos mielőbbi tájékoztatása érdekében.

9. Felelősség

9.1. A Szendrei Kft. a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférésért.

9.2. A Szendrei Kft. nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

9.3. A Szendrei Kft. nem felel a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért.

9.4. A Szendrei Kft. a meghibásodott kártyákat díjmentesen kicseréli.

10. Reklamáció-ügyintézés,

10.1. Amennyiben a kártyabirtokosnak a kártyahasználattal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, azt a Szendrei Kft-nek kell jeleznie.

10.2. A kártyabirtokos azonnal az adott üzlethelyiségben teheti meg reklamációját.

11. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

11.1. A Szendrei Kft. jogosult a kártyabirtokos törzsvásárlói kártya használatával kapcsolatos részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl, vagy a kártyával való visszaélést, vagy a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert.

11.2. A fenti esetekben a Szendrei Kft. véglegesen mentesül a kártyabirtokosnak a felmondás időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, és követelheti a nyújtott kedvezmény megfizetését.

11.3. A Szendrei Kft. jogosult a kártyát a kártyabirtokos és a Kft. közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni.

11.4. A Szendrei Kft. jogosult a kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó kártyabirtokos törzsvásárlói részvételét felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt,függetlenül attól, hogy abban a kártyabirtokos vétkes volt-e vagy sem. Ebben az esetben a kártyabirtokos nem léphet fel a Szendrei Kft-vel szemben semmilyen igénnyel.

12. A program módosítása és befejezése

12.1. A Szendrei Kft. jogosult a Törzsvásárlói Programot a kártyabirtokosok 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés megtörténtét követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és az értesítésben közölt ideig csak a pontok beváltására van mód.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A kártyabirtokos belépése a Törzsvásárlói Programba díjmentes.

13.2. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Szendrei Kft-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra.

13.3. A kártyabirtokosok tájékoztatása a Program egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről a Szendrei Kft. üzlethelyiségeiben és honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik. A Törzsvásárlói kártya szabályzat üzleteinkben és web-oldalunkon (www.szendreikft.hu) megtalálhatók.

13.4. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

13.5. A kártyabirtokosok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:


Szendrei Kereskedelmi Kft.
3600 Ózd, Fráter György út 3.2010 © Szendreikft.hu - Minden jog fenntartva. | webpage by bejczi